Sunday, 15 November 2015

10+ NAJKRAJŠÍCH VÝROKOV Z PINTERESTU / 10+ PINTERESTING QUOTES #1

Share this PostPin ThisEmail This

+ Bonus od Desires & Mishaps pre Francúzsko / + Bonus from Desires & Mishaps for France

Už dlho som som mala v pláne publikovať príspevok, v ktorom by som ponúkla výber z mojich najobľúbenejších výrokov, ktoré som našla na Pintereste. Na Pintereste som už dobrý rok a pol, a vo svojom profile mám celkovo 40 tématických násteniek, vytvorených a spravovaných na základe toho, čo ma najviac zaujíma. Pinterest je jednou z mojich najobľúbenejších sociálnych sietí, ktorá umožňuje veľmi jednoducho hľadať, zdieľať a ukladať takmer všetko: zaujímavé a inšpiratívne nápady (kreatívne postupy, outfity, recepty, tipy pre krásu atď), či jednoducho nádherné obrázky. Možností je nespočetne veľa.
K môjmu profilu na Pintereste sa dostanete prostredníctvom čiernej bodky s bielym P uprostred, v panely napravo, a malú ochutnávku mojich najnovších pinov nájdete aj v pravom panely takmer úplne na konci aplikácií, pod titulom See On Pinterest. Budem veľmi rada, ak sa ma rozhodnete sledovať.
Medzi mojimi nástenkami na Pintereste sa nachádza aj jedna, ktorá je celá venovaná výrokom, inšpiratívnym, podnetným, či úsmevným myšlienkam, predovšetkým v angličtine. Obrázky s rôznymi myšlienkami, alebo dokonca iba jednotlivými slovami, v štýlovom kaligrafickom spracovaní, sa stali módnym hitom a veľmi vyhľadávaným interiérovým doplnkom. Zopár takýchto nádherných, nájdete aj v tomto príspevku.
Na záver pripájam aj jednu myšlienku navyše, venovanú Francúzsku, mojej milovanej krajine.

English
I've been planning for a long time to publish a post in which I would come up with selection of my favourite quotes and sayings I've found on Pinterest. I've been on the Pinterest for a good year and half and in my Pinterest profile there are 40 thematic pinboards, created and curated on basis of what interests me the most. Pinterest is one of my favourite social networks, allowing easily to search, share and save almost anything: interesting and inspiring ideas (creative DIYs, outfits, recipes, beauty tips etc.), or simply wonderful pictures. The possibilities are endless.
You can reach my Pinterest profile by clicking on the dark circle with white P inside in the right hand board of this blog and you can also find a sneak peek of my latest pins almost at the end of  widgets in the right hand board under title 'See On Pinterest'. I'll be glad if you decide to follow my boards.
One of my pinboards is also devoted to inspiring, thought-provoking or amusing thoughts, mostly in English. Pictures featuring various quotes or even only single words with stylish calligraphic layouts, became very popular and wanted decorations. Some of them are also part of this post.
At the end I am attaching one extra quote dedicated to France, my beloved country.1. "Som vďačná za svoj boj, pretože bez neho by som sa nepotkla o svoju silu."


2. "Čokoľvek si o sebe vo vnútri myslíš, je to, čo budeš ukazovať navonok."3. "Uži si dnešok."4. "Povedz "áno" novým dobrodružstvám."5. "Nasleduj svoje srdce, ale vezmi svoj rozum so sebou."6. "Cestovať, znamená žiť."7. "Nemôžeme sa stať tým, čím chceme byť, ak zostaneme tým čím sme." - Max DePree8. "Ováž sa začať."9. "Nemusíš sa narodiť krásna, aby si bola nespútane atraktívna." - Diana Vreeland10. "Si schopný úžasných vecí."+ Bonus od Desires & Mishaps, venovaný Francúzsku / + Bonus from Desires & Mishaps dedicated to France

"Sníva v bezchybnej francúzštine."Pre moju lásku k Francúzsku a francúzštine, ako aj k mieru a ľuďom všetkých národností a náboženstiev, a zároveň odsudzujúc všetky formy násilia, som si ako myšlienku navyše vybrala práve túto. A pretože takmer celý svoj život snívam v bezchybnej francúzštine o nádhernom a pokojnom živote v Paríži...

English
For my love of France and French, as well as for my love of peace and people of every nation and religion, and at the same time condemning each form of violence, as an extra idea I chose this one. And because nearly all of my life I've been dreaming in perfect French about wonderful and peaceful life in Paris...
No comments:

Post a Comment