Tuesday, 30 June 2015

Knižný zoznam - Leto 2015 / Summer Reding List 2015

Share this PostPin ThisEmail This


Na leto 2015 zatiaľ neplánujem nič špeciálne. Leto 2015, podobne ako to pred rokom, strávim opäť predovšetkým v práci. Len koncom augusta ma čaká dovolenka doma na východe. Voľné chvíle plánujem stráviť s priateľmi, výletmi do okolia Bratislavy, blogovaním a tvorením a inými vecami, ktoré s tým súvisia. Krátka dovolenka za hranicami Slovenska ma čaká až zaciatkom októbra. Okrem hore uvedeného, som si na leto 2015 pripravila aj zoznam kníh, ktoré by som v lete chcela prečítať.
Keďže leto sa už pravidelne spája s oddychom, aj môj knižný zoznam na leto 2015 pozostáva predovšetkým z kníh, ktoré považujem za oddychové. Pri zostavovaní zoznamu na leto 2015 som zo svojho zoznamu všetkých kníh, ktoré by som chcela čítať, vybrala tie s ľahšími témami, živé, veselé, zábavné, povzbudivé, či o láske. Hoci, nájde sa medzi nimi aj jedna, či dve výnimky. Ešte presne neviem koľko kníh sa mi v lete podarí prečítať, keďže leto ponúka aj množstvo iných úžasných možností ako stráviť voľný čas, knihy, ktoré budem toto leto čítať, si však budem vyberať práve z tohto zoznamu:
/
I don't have any special plans for summer 2015. I am going to spend it, just like the one a year before, mostly at work. There's only vacation I am going to spend at home in the east of Slovakia at the end of August and short vacation abroad is waiting for me at the beginning of October. I plan to spend my free summer time with friends, making trips to Bratislava surroundings, blogging and creating and doing other things related to it. Besides the above mentioned, I've prepared myself a list of books I'd like to read during summer 2015.
Since summer is traditionally associated with relax, my Summer Reading List 2015 too is composed of books I consider to be relaxing. From the list of all books I’d like to read, for summer 2015 I’ve chosen those with easier topics, lively, cheery, funny, refreshing or about love. There are some exceptions, though. I don’t know yet how many books will I be able to read this summer, since summer offers plenty of other fantastic possibilities of spending my free time but the books I will chose the books I’m going to read this summer from the list below:


LEAV, LANG: Lullabies - knihu poézie mám vo svojom zozname kníh na prečítanie už dlhšie. Ide v poradí už o druhú knihu poézie z pera tejto autorky. Knižku Love and Misadventure, ktorá je hlavne o láske, som prečítala ešte začiatkom roka. A teraz snáď konečne prišiel čas na ďalšiu z dvojice.
/
I’ve been having this book of poetry on my 'To Read List' for some time already. It’s a second book of poetry by this author. I’ve read the Love and Misadventure, which is mostly about love, at the beginning of this year. And now the time for the second book has eventually come.

SU, BERNIE & RORICK, KATE: The Secret Diary of Lizzie Bennet - túto skvelú adaptáciu románu Pýcha a predsudok od Jane Austenovej, ktorá vznikla aj v knižnej podobe po úspechu formátu na YouTube, pod názvom "The Lizzie Bennet Diaries", mám práve rozčítanú a keď sa do nej začítam, tak skutočne neviem prestať ;)
/
I am currently in the middle of reading of this amazing adaptation of Pride and Prejudice by Jane Austen, which builds on the success of the YouTube sensation called “The Lizzie Bennet Diaries”, and each time I start to read on, I’m simply unable to put it down.

MONTGOMERY, L.M.: The Blue Castle - vedeli ste, že Lucy Maud Montgomeryová napísala aj iné knihy ako len sériu o Anne zo zeleného domu? Možno hlúpa otázka, ale okrem snáď dvoch ďalších kníh, ktoré som dostala ešte ako dieťa, som skutočne netušila, že existujú ešte dve podobné, hoci menšie série kníh, ako bola tá o Anne. The Blue Castle (Modrý hrad) však nie je súčasťou ani jednej z nich. Je to samostatný román, príbeh 29-ročnej, a stále nezadanej Valancy Stirlingovej, hľadajúcej pravé životné šťastie.
/
Did you know that Lucy Maud Montgomery wrote also other books than only the series about Anne of Green Gables? Maybe stupid question but besides perhaps two other books I’ve been given as a child, I had no idea that two other, though smaller series than that about Anne do exist. However, The Blue Castle does not belong to neither of them. It’s a standalone novel about 29-years old, unmarried Valancy Stirling, searching for true happiness.

AUSTEN, JANE: Láska slečny Elliotovej / Persuasion - Jane Austenová samozrejme nesmie chýbať na mojom letnom knižnom zozname ;)
/
Jane Austen, of course, should not be missing from my summer reading list.

HERIBANOVÁ, TAMARA: Malá doba ľadová - a toto je jedna z tých výnimiek, ktoré sa vymykajú sfére ľahších tém, ktoré by mali dominovať môjmu knižnému zoznamu na leto 2015. Nadaná slovenská spisovateľka Tamara Heribanová sa v knihe zaoberá problémami, ktoré sa občas objavia v partnerskom živote.
/
This is one of the exceptions, written by talented Slovak writer Tamara Heribanova. In the book Tamara deals with partnership and problems that sometimes make their appearance among two people.

SMITH, BETTY: A Tree Grows in Brooklyn - a toto je druhá výnimka. Je ňou nádherný román o dospievajúcej Francie Nolan, pochádzajúcej z rodiny žijúcej v Brooklyne. Toto je jedna z kníh, na ktoré sa z tohto zoznamu teším asi najviac.
/
This is yet another exception. It is a wonderful novel about coming-of-age Francie Nolan coming from a family living in Brooklyn. This is actually one of the books I am looking forward to at most.

GAVALDA, ANNA: Pár gramov pohody / Breaking Away - populárnu francúzsku autorku Annu Gavaldu som si obľúbila hneď ako som sa začala boriť s francúzskym originálom zbierky poviedok Chcel by som, aby mňa niekto niekde čakal (v originály Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part). Napriek mojej iba mierne pokročilej francúzštine ma kniha veľmi oslovila. Anna Gavalda vo svojich knihách a poviedkach opisuje bežné životné situácie neobyčajným spôsobom: je priama, ironická, no aj zábavná a vtipná.
/
I’ve get to like the French writer Anna Gavalda right when I started to struggle with French original of the collected short stories “I Wish Someone Were Waiting for Me Somewhere”. In spite of my only intermediary French I was very appealed by the book. In her books and short stories, Anna Gavalda covers ordinary situations in unordinary way: she’s straight, ironic but funny and witty at the same time.

POTTER, ALEXANDRA: Kto je to dievča? / Who's That Girl? - priznám sa, že autorku, ani jej knihy veľmi nepoznám, ale ako to už pri niektorých knihách býva, zaujalo ma predovšetkým nádherné, farebné slovenské vydanie, s podtitulkom: "Predstavte si, že by ste mohli stretnúť svoje mladšie ja..."
/
I have to admit that I know neither the author nor her books. However, as it usually goes with books, I was captured most of all by beautiful and colourful Slovak edition, with subtitle on the cover: “Imagine that you could meet you younger self…”

MOYES, JOJO: Me Before You (Me Before You #1) - podobne je to aj v prípade Jojo Moyesovej. Len s tým rozdielom, že už som raz v časopise čítala úrivok z jednej jej knihy a tiež viem, že je obľúbenou autorkou mnohých žien. Preto by som si aj ja rada konečne prečítala jednu z jej kníh.
/
Same case as above with Jojo Moyes as well. Only with one exception that I’ve already read an extract from one of her books in a magazine, and I know that she is favourite author of many women. This is why I would like to eventually read one of her books.

PERKINS, STEPHANIE: Anna and the French Kiss (Anna and the French Kiss #1) - americkú spisovateľku Stephanie Perkins už poznám a to vďaka poslednej knihe z trilógie, s názvom Isla and the Happily Ever After (Anna and the French Kiss #3), ktorú som začala čítať skôr, ako som zistila, že ide o poslednú knihu zo série. Príbehy troch mladých párov sú však relatívne samostatné, takže v tomto prípade vôbec neprekáža, že som začala poslednou knihou ;) a môžem sa stále veselo a s rovnakým záujmom teraz pustiť do čítania prvej knihy ;)
/
I know the American Stephanie Perkins already, thanks to the last book of the trilogy named Isla and the Happily Ever After (Anna and the French Kiss #3), I started to read before I’ve realised that this is actually the last book of a trilogy. The stories of the three young couples are however pretty standalone, so in this case I did no harm by starting with the last book ;) and I can happily and with the same interest start to read the first book ;)

GAIMAN, NEIL: The Ocean at the End of the Lane - no a napokon sa na mojom knižnom zozname na leto 2015 ocitla aj kniha, ktorú som už síce čítala, ale je natoľko fantastická, že si ju jednoducho chcem prečítať znova :)
/
And finally, on my Summer Reading List 2015, there’s a book I’ve read already but it is so amazing that I simply have to read it again :)
No comments:

Post a Comment