Sunday, 5 March 2017

KNIŽNÝ ÚLOVOK / BOOK HAUL: 02/2017

Share this PostPin ThisEmail This


Je tomu už viac než rok, čo som na tomto blogu uverejnila posledný knižný úlovok. To však neznamená, že do mojej knižnice medzitým nepribudli žiadne knihy. Išlo skôr o nedostatok času pre písanie pravidelných príspevkov.
Z tohto februárového knižného úlovku mám o to väčšiu radosť, že obsahuje starostlivo (niektoré aj náhodne, no veľmi dobre) vybrané knihy, na ktoré sa už veľmi teším.
Prvou knihou v mojom februárovom knižnom úlovku, je kniha Strácam svoje ja od Lisy Genovej, ktorú som už dávno chcela čítať a ktorú som v slovenskom preklade náhodou našla medzi knihami vo výpredaji. Je príbehom úspešnej profesorky, ktorú postihne skorá forma Alzheimerovej choroby.

English
It's been more than a year since I last published a book haul. Though, this does not mean that I haven't added any new books to my library since then. It was more due to lack of time for writing of regular posts.
I like this February book haul the more that it comprises carefully (some accidentally, but very well) picked books, I am looking forward to read.
First book in my February book haul is the Slovak translation of Still Alice by Lisa Genova, I've wanted to read for some time, and which I found among books in sale. It is story of a successful profesor being diagnosed early-onset Alzheimer's disease.


Rozhodla som sa, že budem čítať viac francúzskej literatúry a s týmto cieľom som si kúpila aj prvý zväzok majstrovského diela Marcela Prousta, Hľadanie strateného času, z nádhernej Penguin Classics Deluxe edície. Vydanie má okrem dobovo ilustrovaného obalu v štýle Art Deco, aj tzv. francúzske chlopne (ktoré robia mäkkú väzbu kvalitnejšou a trvácnejšou) a nerovné okraje strán. Je prvým deluxe vydaním v mojej knižnici.

English
Recently I've decided to read more French literature and with this aim in mind I bought the first volume of the masterpiece In Search of Lost Time by Marcel Proust, published in a wonderful Penguin Classics Deluxe Edition. Besides the Art Deco illustrated cover, it has also French flaps and deckled edges. It is the first deluxe edition in my library.Môjmu februárovému knižnému úlovku dominuje Blízky Východ a Afrika. Ak si dobre spomínam, tak o oboch knihách na obrázku vyššie, som sa dozvedela prostredníctvom vlogu britskej vlogerky, čitateľky a spisovateľky Jen Campbellovej.
The Morning They Came for Us: Dispatches from Syria je kniha vojnovej novinárky Janine di Giovanni, ktorá na základe osobných stretnutí a rozhovorov, podáva príbehy ľudí, ktorých zasiahla vojna v Sýrii.
Knižka From Syria with Love je zbierkou kresieb, básničiek a príbehov sýrskych detí z utečeneckého tábora v Libanone, ktoré sú doplnené príbehmi ľudí, ktorí s nimi v tábore pracovali. Výťažok z predaja knižky ide priamo na pomoc týmto deťom.

English
My February book haul is dominated by Middle East and Africa. If I remember it right, I learned about the two books above from the vlog by British vlogger, reader and author Jen Campbell.
The Morning They Came for Us: Dispatches from Syria by a war reporter Janine di Giovanni, who on basis of personal encounters and interviews brings forward stories of people affected by the war in Syria.
From Syria with Love is a collection of drawings, poems and stories by Syrian children from a refuge camp in Lebanon, supplemented by stories of people working in this camp. All profits from the book go towards supporting children in this camp.


Knihu nigérijskej autorky Chimamandy Ngozi Adichie mi odporučila nórska blogerka a vlogerka Alice Lippart z The Book Castle. Adichie je jej obľúbenou autorkou, a preto som ju požiadala o radu pri výbere úplne prvej knihy od tejto autorky, ktorú budem čítať. Poradila mi román Americanah, ktorý je jej najobľúbenejším.

English
I was recommended the book by Nigerian author Chimamanda Ngozi Adichie by Norwegian blogger and vlogger Alice Lippart from The Book Castle. Since Adichie is her favorite author, I decided to ask her for advice on the very first book by the author I should pick. And she advised me to pick Americanah, which is her favorite.Brexit - je asi jedna z prvých vecí, ktorá človeku v súčasnosti zíde na um, keď sa spomenie Veľká Británia. Nevyhnutnou podmienkou pre pochopenie prítomnosti i budúcnosti, je pre mňa poznanie minulosti, čo bolo tiež hlavným motívom pre výber prvej časti oficiálnej biografie Margaret Thatcherovej od Charlesa Moora. A motívom pre výber tejto konkrétnej Penguin edície, bol typický oranžový chrbát knihy, ktorý pasuje ku knihe od Anne Applebaum, z rovnakej edície, ktorú som kúpila skôr.

English 
Brexit - is nowadays one of the first things that comes to one's mind when one mentions the United Kingdom. For me the prerequisite to understanding the present and future is being familiar with the past, and this was the main reason why I decided to pick the first volume of the authorized biography of Margaret Thatcher by Charles Moore. And I decided to pick this particular Penguin edition due to its characteristic orange spine, which matches the book by Anne Applebaum from the same edition I bought earlier.


Britská biografia a francúzska fikcia. Knižku Mitterrandov klobúk od súčasného francúzskeho autora Antoina Lauraina, som kúpila vo výpredaji. A pre mňa osobne je dôkazom, že do výpredajov sa nedostávajú iba knihy, ktoré svojim obsahom za veľa nestoja, ale občas sa tam dostanú aj také, ktoré čitatelia z určitých dôvodov prehliadajú. Hoci si myslím, že v tomto konkrétnom prípade musí byť človek zvyknutý a mať rád špecifický štýl, ktorým Francúzi píšu knihy a tvoria filmy, a neprekáža mu ani tá štipka politiky, prepašovaná do ich deja. Napriek tomu, že nemám v obľube písanie vyčerpávajúcich recenzií, ku knihe Mitterrandov klobúk recenziu určite napíšem. Práve preto, že ide o milú, malú knižku, ktorá na to, aby oslovila, siahodlhú recenziu ani nepotrebuje.

English
British biography and French fiction. I bought The President's Hat by a contemporary French author Antoine Laurain in sale. And for me it is a proof enough that books end up in sale not only because they are not worth reading but because they are underrated or somehow overlooked by readers on certain grounds. Though, I think, that in this particular case, one has to be used to and has to like the characteristic style of French books and films and should have nothing against tiny bits of politics smuggled into their plots. And although I don't like writing comprehensive reviews, I am certainly going to review The President's Hat. Just because it is a nice little book that does not require a complex review in order to attract.

Margaret Thatcher and Francois Mitterrand in 1986. Zdroj / Source: The Guardian
Hoci Margaret Thatcherová v deji Mitterrandovho klobúka zatiaľ spomenutá nebola (ale čo nie je, môže byť, momentálne som približne v strede príbehu a z európskych politikov bol zatiaľ v deji spomenutý vtedajší nemecký kancelár Helmut Kohl), no ako najvyšší politický predstavitelia, s takmer rovnakým funkčným obdobím, sa francúzsky prezident François Mitterrand a britská premiérka Margaret Thatcherová stretávali pravidelne. Na zaujímavom obrázku vyššie, na stretnutí v roku 1986.

English
Although Margaret Thatcher was not mentioned in The President's Hat (but it could still happen, since I am halfway through and there has already been then German Chancellor Helmut Kohl mentioned), but as the top state representatives with almost the same tenure, the French president François Mitterrand and the British Prime Minister Margaret Thatcher used to meet regularly. They are together on an intriguing picture above during their meeting in 1986.

No comments:

Post a Comment