Sunday, 10 January 2016

2016 PLÁNY A CIELE / 2016 PLANS AND GOALS

Share this PostPin ThisEmail This


Nový rok bol pre mňa vždy fascinujúcou príležitosťou na nový začiatok. Hoci som presvedčená, že príležitosť začať niečo nové sa nám ponúka v každom momente nášho života a vôbec netreba čakať na ten správny okamih, začiatok nového roka má však v sebe niečo magické, čo podnecuje začať s ešte väčším odhodlaním. Otvorila sa predo mnou kniha plná čistých strán a je iba na mne, čím sa ich rozhodnem zaplniť. Čarovné miesto pre nové alebo obnovené ciele, a plány ako ich dosiahnuť. A inak tomu nie je ani v roku 2016, pre ktorý som si stanovila hneď niekoľko cieľov a plánov. Tu sú niektoré z nich.

English
New year for me has always been a fascinating opportunity for a new beginning. Though I am certain that the opportunity to start something new awaits for us at every moment of our lives and there's no need to wait for the right moment to come, the beginning of a new year holds in itself something magical, motivating us to start with even stronger determination. A new book full of blank papers has opened for me and it is entirely up to me how am I going to fill it in. It's an enchanting place for new or renewed goals and plans how to reach them. And 2016 is not different, for which I set myself several goals and plans. And here are some of them.
Tak veľa kníh. Tak málo času. - Frank Zappa


Pred rokom som si v rámci každoročnej Goodreads Reading Challenge predsavzala, že v roku 2015 prečítam 35 kníh. Tejto výzvy som sa v roku 2015 zúčastnila vôbec po prvý krát a nikdy predtým som si ani neviedla žiadne záznamy o počte prečítaných kníh, a preto aj stanovenie počtu kníh, ktoré v roku 2015 prečítam, bolo trocha výstrelom do tmy. Hoci sa mi podarilo splniť tento cieľ ešte deň pred koncom roka, uvedomila som si, že vzhľadom na moje časové obmedzenia a rýchlosť čítania, bolo číslo 35 skutočne hraničnou hodnotou. Vo svete knihomoľov je 35 veľmi malé číslo. Skutoční knihomoli prečítajú za rok bežne 100-150 až 200 kníh. Hoci milujem knihy, ich vôňu, obaly, túžim po vlastnej knižnici plnej nádherných kníh, mnohé ma dokážu úplne pohltiť tak, že čítam dlho do noci a neviem prestať, až napokon ma príjemné spomienky na momenty z deja ukolíšu do sladkého spánku, knihy sú pre mňa hlavne úžasným oddychom, čítanie je jednou z mojich najobľúbenejších voľnočasových aktivít, no knihy nie sú tým hlavným, čím túžim naplniť čas, ktorý môžem mať len pre seba.
A keďže v roku 2016 je mojim cieľom venovať svoj čas viacerým aktivitám, rozhodla som sa v rámci Goodreads 2016 Reading Challenge radšej siahnuť po nižšom čísle a zaviazala som sa prečítať 20 kníh.
Prostredníctvom Goodreads som si tiež vytvorila predbežný zoznam konkrétnych kníh, ktoré by som v roku 2016 chcela prečítať. Kníh, ktoré by som chcela čítať je však ďaleko viac (môj Goodreads zoznam kníh na prečítanie momentálne zahŕňa celkovo 246 kníh), a preto ani zoznam uvedený nižšie nie je záväzný a môže sa veľmi ľahko meniť.

English
A year ago, under the framework of the annual Goodreads Reading Challenge, I bound myself to read 35 books. In 2015, it's been the first time I took part in this challenge and I'v never kept track of how many books a I read either and that's why setting the number of books I was about to read in 2015 was like a shot in the dark. Though I've managed to complete the goal one day before, I came to realise that considering my limited time and reading speed, the number 35 was on the limit indeed. In the world of bookworms the number 35 is pretty low. Real bookworms usually read 100-150 even 200 books a year. Though I love books, their smell, covers, I long to own my own library full of wonderful books, many can swallow me so I read well into the night and am unable to stop, until the pleasant memories of the story eventually lull me into sleep, books are for me an amazing form of relax, and reading is one of my favourite spare time activities, yet books are not the primary things with which I'd like to fill the time I can have for myself.
And since in 2016 it is my goal to devote my time to many other activities, I've decided that in the framework of the Goodreads 2016 Reading Challenge I am going to read 20 books.
By means of Goodreads I also created a preliminary list of particular books I'd like to read in 2016. However, there are many more books I'd like to read (my Goodreads list of books to read at the moment includes 246 books), and that's why even the list below is not binding and it is prone to changes.


HARRY POTTER: Zoznam samozrejme otvára päť kníh o slávnom čarodejníkovi Harrym Potterovi, ktoré skompletizovali celú sériu a sú zatiaľ najväčším highlightom môjho čitateľského roka 2016:
/
HARRY POTTER: My list, naturally, starts with five books about famous wizard Harry Potter, which completed the whole series and for me they represent the biggest book highlight of the 2016 so far.

1. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter, #3)
2. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter, #4)
3. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter, #5)
4. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter, #6)
5. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter, #7)


Ďalšie úžasné knihy: ...a nasledujú ďalšie knihy, ktoré čakajú na prečítanie v mojej knižnici, alebo v mojich túžbach. Uvediem len niektoré:
/
Other amazing books: ...and other books follow, either waiting to be read on my bookshelves or in my desires. I will mention only few of them:

6. Andersen, Hans Christian: The Snow Queen and Other Winter Tales
7. Levine, Gail Carson: Ella Enchanted
8. Morgenstern, Erin: The Night Circus
9. Eliot, George: Middlemarch
10. Kiely, Benedict: The Penguin Book Of Irish Short Stories
11. Adams, Richard: Watership Down
12. Gaiman, Neil: Neverwhere
13. Salih, Tayeb: Season of Migration to the North
14. Miles, Hugh: Playing Cards In Cairo: Mint Tea, Tarneeb And Tales Of The City


NOVINKA: V roku 2016 sa splní aj jedna z mojich túžob, ktorú som mala odkedy som začala písať tento blog. Čaká ma moja vôbec prvá recenzia knihy, ktorú mi zaslalo samotné vydavateľstvo, ešte pred jej publikovaním v apríli 2016. Takže na uverejnenie recenzie sa môžete na tomto blogu tešiť pravdepodobne niekedy v marci. Autorka a názov knihy:
/
NEW: In 2016 one of my desires I§ve been longing for since starting this blog. My very first advance review of a book, sent to me by the publisher itself, which is going to be published in April 2016. So you can look forward for the review published on this blog probably sometime in March. The author and her book:

15. Buxbaum, Julie: Tell Me Three Things

What if the person you need the most is someone you've never met? 


JANE AUSTEN: Po románoch Láska pani Eliotovej, Pýcha a predsudok a Emma, by som chcela pokračovať v čítaní románov od Jane Austenovej v slovenčine. A najradšej by som začala románom:
/
JANE AUSTEN: After reading of Persuasion , Pride and Prejudice and Emma, I'd like to continue reading another novels by Jane Austen in Slovak. And I'd prefer to start with the novel: 

16. Austen, Jane: Rozum a cit / Sense and SensibilityPREČÍTAŤ ZNOVA: V roku 2016 by som si chcela opätovne prečítať aj minimálne jednu očarujúcu knihu od môjho najobľúbenejšieho spisovateľa, ktorá sa stala aj jednou z mojich najobľúbenejších kníh roka 2015. Vyšla tiež v slovenskom preklade a jej recenziu nájdete aj na tomto blogu, stačí kliknúť na názov knihy nižšie:
/

RE-READING: In 2016 I'd like to re-read at least one mesmerizing book by my favourite writer, the review of which you can find in the link below:

17. Gaiman, Neil: The Ocean at the End of the Lane (Oceán na konci ulice)


POLITOLÓGIA: No a v roku 2016 by som sa taktiež chcela vrátiť k úžasnej knihe, ktorá bola pre mňa bibliou počas písania mojej diplomovej práce, no nikdy som nemala čas si ju prečítať úplne celú:
/
POLITICAL SCIENCE: And in 2016 I'd like to return to an amazing book that used to be like a bible for me during writing of my Master thesis, however, I've never had time to read the entire book:

18. Moravcsik, Andrew: The Choice for Europe


REEDÍCIA: Nedávno som sa tiež dozvedela o pripravovanej reedícii knihy, ktorej prvé vydanie získalo skvelé recenzie. Pre mňa pôjde o návrat k mojej starej vášni pre leteckú dopravu:
/
RE-EDITION: Recently I've came to know about an upcoming re-edition of a book, the first edition of which got excellent reviews. For me it's going to be a comeback to my old passion for air transport:

19. Vanhoenacker, Mark: Skyfaring: A Journey With A Pilot
Beginnings have inexpressible charm​.​​ — Molière / Začiatky majú neopísateľné čaro. - Molière


Ako som spomenula vyššie, v roku 2016 by som sa vo svojom voľnom čase chcela okrem čítania venovať aj ďalším aktivitám. Jednou z nich je aj francúzština. Vedieť hovoriť týmto očarujúcim jazykom je mojim celoživotným snom. Základy francúzštiny som získala počas vysokej školy, na niekoľkých kurzoch vo Francúzskom inštitúte. Nevenovala som jej však toľko času, ako by bolo potrebné a keďže moja francúzština nebola na takej dobrej úrovni, aby som ju mohla používať aj v praxi, zostala niekde na mierne pokročilej úrovni. Teraz by som to chcela zmeniť, čo si však bude vyžadovať veľa sebazaprenia, úsilia a času. Tak mi držte palce ;)

English
As I've already mentioned above, in 2016 besides reading I'd like to devote my time to some other activities. One of them is learning French. It's been my lifelong desire to speak this charming language. I learned the basics during university throughout courses in French Institute in Bratislava. However, I didn't pay it as much time as would be needed and since my French wasn't good enough to be used in a job, it remained somewhere on an intermediate level. And now I'd like to change it, what would however require much of self-denial, hard work and time. So please keep your fingers crossed for me.Umelec nie je ničím bez talentu, ale talent je na nič bez práce. - Emile Zola


Keď som sa pred pár rokmi rozhodla opäť vrátiť k mojej detskej záľube v kreslení a tomu málu, čo mi dalo len pár rokov výtvarnej v ľudovej škole umenia, spomedzi všetkých umeleckých techník ma najviac zaujala práve tá, ktorú som si v detstve vyskúšala len veľmi povrchne - akvarel. A pritom ide podľa viacerých umelcov o jednu z najťažších techník. No pre mňa je jednou z najočarujúcejších a je všeobecne známe, že najťažšie veci ma priťahujú najviac. V tomto prípade ide pre mňa zároveň aj o veľkú skúšku trpezlivosti, keďže moje prvé pokusy väčšinou nedopadli podľa mojich predstáv a ak som naozaj chcela dosiahnuť želaný výsledok, musela som začať odznova. Aj obrázok, ktorý tu vidíte a ktorý som namaľovala počas dovolenky v lete 2015, vznikol až na druhý pokus. S technikou tých ďalších, do ktorých som sa pustila počas tej dovolenky, sa ešte stále trápim, samozrejme, ak mám na to čas, ktorého som však odvtedy mala len veľmi veľmi málo alebo takmer žiaden.
No a práve to je jedným z mojich ďalších cieľov v roku 2016. Chcem si nájsť viac času pre maľovanie, pracovať na zlepšovaní techniky kresby a akvarelovej maľby a venovať sa predovšetkým módnej ilustrácii (z angl. fashion illustration - nepoznám presný slovenský preklad tohto termínu, podľa francúzskej definície na Wikipédii (tú anglickú som nebola schopná zmysluplne preložiť do slovenčiny) však ide o umeleckú aktivitu, založenú na znázornení módneho oblečenia prostredníctvom kresby/maľby, ktorá je určená na publikáciu napríklad v módnych časopisoch alebo na plagátoch). Rôzne obmeny a tématické zamerania módnej ilustrácie jej však ponúkajú oveľa väčšie možnosti využitia, než len na stránkach časopisov. Módne ilustrácie sú v súčasnosti veľmi populárne aj ako samostatné obrazy, tiež ako obrázky vyrobené na mieru, zobrazujúce konkrétnych ľudí, ktoré sú vhodné ako ilustrácie najkrajších udalostí v živote (svadby, narodeniny atď.); dajú sa tiež použiť ako ilustrácie kalendárov, kníh a veľa ďalších možností, ktoré mi momentálne nezídu na um, alebo som ich ešte ani neobjavila :)
V roku 2016 by som teda chcela v tomto smere na sebe viac pracovať, objavovať a zlepšovať sa, aby som mohla maľovať profesionálne a konečne aj otvoriť svoj vlastný obchodík, ktorého link už len čaká na sprístupnenie na hornej čiernej lište tohto blogu, pod názvom SHOP ;)


English
When, few years ago, I decided to go back to my children's hobby - drawing - and to that very few I learned during only few years of fine art classes in an art school, from among all art techniques I've been attracted by the one I did touch in my childhood only very superficially - watercolour. And yet it is, according to many artists, one of the most difficult techniques. But for me it is one of the most mesmerizing ones and it is common knowledge that the most difficult things attract me the most. In this case, for me it is also a huge test of patience, since my first attempts usually didn't end up according to my expectations and if I wanted to get the desired outcome I had to start all over again. The picture you can see here, I painted during my summer vacation in 2015, is also an outcome of my second try. I am still trying hard to get a grip of the techniques of the other pictures I started to paint during that vacation, of course, only if I have time for it, which since then I've had next to none.
And this is exactly one of my other goals in 2016. I'd like to find more time for painting, work hard to improve my technique of drawing and watercolour painting, engage mostly in fashion illustration, discover and improve, so that I can paint professionally and finally open my own little shop, the link to which waits for it's launch in the black menu on the top of this blog, under the SHOP title ;)Desires & Mishaps Blog

No a v neposlednom rade by som sa v roku 2016 chcela viac venovať aj tomuto blogu. V poslednej štvrtine roka 2015 som si dala záväzok publikovať jeden príspevok týždenne. Keďže ide o slovensko-anglický blog, to, čo blogeri píšuci v jednom jazyku urobia za určitý čas, mne trvá 2-krát tak dlho, keďže prekladom slovenského textu do angličtiny robím vlastne jednu a tú istú vec 2-krát. Čo je do veľkej miery obmedzujúce, ale vzhľadom na malosť slovenského, prípadne ešte aj českého publika, pre popularitu blogu v dnešnej dobe aj trocha nevyhnutné. Uvidím čo prinesie budúcnosť, ale zatiaľ sa neodvažujem zaviazať sa k publikovaniu viacerých príspevkov týždenne, keďže ani ten jeden som počas rušného decembra 2015 nedokázala dodržať.
Okrem pravidelnosti príspevkov by som sa v roku 2016 v rámci blogu chcela zlepšiť aj v technike fotografií, ktoré tu publikujem, čo síce nie je moja najobľúbenejšia aktivita, ale dúfam, že si k nej postupom času nájdem cestu.
Tiež by som rada na tento blog priniesla aj nové témy. Aké presne, je ešte stále len v štádiu úvah v mojej mysli, ale dúfam, že sa bude na čo tešiť ;)

English
And least but not last, in 2016 I'd like to devote more time to this blog. In the last quarter of 2015 I bound myself to publish one post a week. Since this is a Slovak-English blog, what bloggers writing in a single language can make in a certain time, the same thing takes me two times longer, since doing the translation of the Slovak text into English I am kind of doing the one and the same thing twice. Which is to a certain extent quite limiting but considering the smallness of the Slovak, or Czech audience, it's quite essential for the popularity of a blog. I will see what will future bring but so far I dare not to bound myself to publish more than one post a week, since I wasn't even able to stick with publishing that single one during my busy December 2015.
Besides regularity of posts, in 2016 I'd like to improve myself also in the techniques of taking pictures, which is not my favourite activity but I hope that I will eventually find a way to like it.
I also would like to bring new topics to this blog. Which exactly is still at the stage of considerations in my thoughts but I hope that it is something to look forward to ;)


Na záver pripájam niekoľko povzbudzujúcich slov. Preklad: Toto je začiatok všetkého čo chceš. Čo by ste v roku 2016 chceli dosiahnuť Vy? Aké sú Vaše plány a ciele? Máme nejaké spoločné?

English
At the end, I am attaching some encouraging words. What would you like to achieve in 2016? What are yours plans and goals? Do we have any in common?4 comments: