Saturday, 24 January 2015

Čo je to knižný úlovok? / What's the Book Haul About?

Share this PostPin ThisEmail This


S nástupom do nového zamestnania som sa rozhodla, že toto je ten správny čas na postupné budovanie obsahu mojej vysnívanej, osobnej knižnice. Sledujúc tento cieľ, som si koncom roka 2014 dala novoročné predsavzatie, že v roku 2015 si každý mesiac kúpim minimálne jednu knihu.
Príspevky informujúce o knižných úlovkoch sú vo svete súčasťou takmer každého knižného blogu a hoci nerada splývam s davom, táto skutočnosť ma mimoriadne nadchla a uistila, že pochváliť sa novými prírastkami do vlastnej knižnice nie je pre rovnakých knihomoľov ako som ja, ničím nezvyčajným. Ba čo viac, milovníci kníh majú tieto príspevky mimoriadne radi. Ja sama si vždy veľmi rada pozriem každomesačné Book Haul video mojej obľúbenej dánskej blogerky Rikke, a je mi úplne jedno, že nerozumiem ani slovo z toho čo hovorí. Stačia mi jej gestá a jedna krásna kniha za druhou.
Keďže ja sama nemám prostriedky na to, aby som si mohla natočiť podobné dlhšie video, budú moje mesačné príspevky o mojich knižných úlovkoch pozostávať len z textu a fotografií.
/
When I started to work for my current employer, I've decided that this is the right time to build the contents of my dream private library. In pursuit of this goal, at the end of 2014, I made a New Years resolution to buy myself at least one book per month in 2015.
The book haul posts about monthly book purchases are part of almost every bookish blog and though I don't like to go with the current, I was so elated and assured that it is nothing extraordinary for similar bookworms like me, to show off new acquisitions to his/her own library. Moreover, booklovers fancy these posts. Me myself , I always like to watch monthly Book Haul video by my favourite Danish blogger Rikke, and I don't care that I don't understand a word. Her gestures and one beautiful book after another are enough.

Kúpa nových kníh je pre mňa špeciálnou udalosťou, na ktorú sa teraz môžem tešiť každý mesiac.
Hoci čítam veľa anglických kníh a kupujem hlavne knihy v mäkkej väzbe, ktorá nie je až tak drahá, a pri kúpe cez internet niekedy až mimoriadne lacná, stále však žijem na Slovensku, čo mi najmä z finančného hľadiska nedovoľuje robiť mesačne obrovské knižné nákupy, aké robia niektorí blogeri v zahraničí (a niektorí sú v tomto smere naozaj blázniví: stačí si do vyhľadávania na YouTube zadať slovné spojenie "book haul").
Navyše, životnosť mäkkej väzby je v porovnaní s tou tvrdou dosť obmedzená, a keďže mojim cieľom je vytvoriť si vlastnú knižnicu, ktorá bude nielen plná hodnotných titulov, ale ktorá zostane krásna aj roky, rozhodla som sa, že budem kupovať viac kníh v pevnej väzbe. O porovnaní výhod tvrdej a mäkkej väzby som sa rozpísala viac v jednom z mojich tématických príspevkov: (link doplním ;). Môj mesačný knižný úlovok teda bude obsahovať možno len dve-tri, výnimočne päť, či viac kníh. Niekedy možno iba jednu. Ak sa niektorý mesiac rozhodnem dopriať si knihu v tvrdej väzbe, počet kúskov v mojom knižnom úlovku v danom mesiaci pravdepodobne nebude veľký.
/
For me, purchase of new books is a special occasion, to which I can now look forward every month.
Though I read lots of English books and I purchase mostly paperbacks which are not so expensive, nay pretty cheap when bought on the internet, I still live in Slovakia which does not allow me, mostly from the financial point of view, to make huge monthly book purchases, just like some bloggers abroad do (some of them are really crazy: just search YouTube for "book haul").
Moreover, the lifetime of a paperback is in comparison with hardback pretty limited, and since my goal is to create my personal library which be not only full of valuable books but which will stay beautiful even for years, I've decided to purchase more hardbacks. I compare pros and cons of hardbacks and paperbacks in one of my thematic posts here (link to come ;).
My monthly book haul will comprise probably only two-three, occasionally five or more books. Sometimes maybe only one. If one month I chose to treat myself with a hardback, the amount of pieces in my book haul in a given month probably won't be very high.No comments:

Post a Comment