Saturday, 1 July 2017

2017 POLROČNÉ ZHRNUTIE / 2017 HALF YEAR READING SUMMARY

Share this PostPin ThisEmail This
V prvej polovici roka 2017 sa mi podarilo prečítať 12 kníh z 13, ktoré som sa zaviazala prečítať v roku 2017, prostredníctvom Goodreads. Takže, je ešte len polovica roka 2017 a som takmer hotová (v skutočnosti mi už zostáva len pár strán, aby som mala prečítaných 13 kníh).

Pripravila som preto niekoľko infografík, ktoré čo sa kníh týka, sumarizujú prvú polovicu roka 2017.

English
In the first half of 2017 I managed to read 12 books out of 13 I pledged to read in 2017 on Goodreads. So, well, it's only half of 2017 and I am almost done (actually, I have only few pages to go to finish the 13th book).

Here I prepared some infographics to wrap up the first half of 2017 in terms of reading.


No comments:

Post a Comment