Sunday, 19 July 2015

V OBLAKOCH / UP IN THE AIR #1

Share this PostPin ThisEmail This


Po množstve príspevkov hlavne pre knihomoľov, je tu konečne prvý príspevok venovaný ďalšej z mojich vášní - cestovaniu a predovšetkým lietaniu. Oficiálne teda na svojom blogu srdečne vítam všetkých milovníkov lietania, cestovateľov a dobrodruhov, ako aj všetkých romantikov. A predpokladáte správne, že #1 nie je v názve tohto príspevku náhodou a čoskoro sa na tomto blogu môžete tešiť aj na ďalšie podobné príspevky.
/
After lots of posts mainly for bookworms, eventually here comes first post devoted to another of my passions - travelling and especially flying. Thus, I would like to officially warmly welcome to my blog all lovers of flying, travellers and adventurers, as well as all romantics. And you are guessing correctly that #1 in the title of this post haven't been put there randomly and there are more similar posts to look forward to on this blog.

Patrím k tým ľuďom, ktorí si z dovolenky okrem fotiek priamo z destinácie, prinesú vždy vo fotoaparáte aj množstvo fotiek zo samotného letu lietadlom. Áno, áno, tie známe a pre niekoho neskutočne nudné a nepochopiteľné obrázky oblakov všemožných tvarov, s krídlom či motorom lietadla. Pre mňa však neskutočne nádherné a hlavne neopakovateľné. Veľmi dlho som túžila aspoň pár rokov pracovať ako letuška. Dokonca som strávila tri mesiace na Žilinskej univerzite, na odbore leteckej dopravy. No osud (s malou pomocou mojich rozhodnutí a matematického antitalentu) to napokon zariadil inak. A tak mi už zostala len občasná radosť z výhľadu z okienka pri lete na dovolenku. No práve preto je pre mňa tento výhľad ešte vzácnejší.
/
I am one of those people, who use to bring from their holiday not only pictures from the destination itself but lots of pictures from the flight as well. Yeap, those well known and for someone incredibly boring and weird pictures of clouds of all shapes, with a wing or engine of a plane. But for me they are incredibly beautiful and unique. For a long time I'd desired to work as a stewardess at least for a couple of years. I even spent three months at the University of Žilina at the Department of Air Transport. But fate (with little help of my decisions and lack of mathematical skills) arranged it differently. So now I am left to sporadic joy of the sight out of the plane window while flying to and from my holiday destinations. And this is why is the view even more precious for me.


Fotografie v tomto príspevku sú z letu Viedeň - Toulouse, z augusta 2012.
/
Pictures in this post had been taken during my flight from Vienna to Toulouse in August 2012.
Chasing the Sunset


Predĺžené tiene zapadajúceho slnka sa črtajú na zemi podo mnou. Lúčim sa s rakúskymi poliami, aby som sa o chvíľu stretla s územím Francúzska. Ešte netuším čo ma nad oblakmi pri západe slnka čaká (je to prvýkrát čo odlietam tak neskoro).
Pre mňa je to jeden z najkrajších pocitov aké poznám, keď ma rýchlosť lietadla rozbiehajúceho sa po vzletovej dráhe pritlačí do sedadla. Vzrušene, nedočkavo čakám na jediný moment. A vtom sa odlepíme od zeme a nasleduje rýchle stúpanie. Eufória. Neopísateľný pocit. Letím vyššie a vyššie a zem mi môže byť ukradnutá. Najradšej by som tu zostala čo najdlhšie, alebo tak často, ako by sa len dalo. Voda a vzduch sú moje živly. V tom momente by som toto hneď vymenila za všetko ostatné.
/
Extended shadows caused by the setting sun loom on the ground below. I am bidding farewell to the fields of Austria in order to meet the ground again in France in a while. I have no clue what's awaiting for me above the clouds during the sunset (this is the first time I've departed this late).
For me it's one of the most wonderful sensations I know, when pressed to the seat by the velocity of a plane taking off. Excited, I impatiently wait for a single moment. And suddenly we come off the ground and steep ascend follows. Euphoria. Indescribable feeling. We fly higher and higher and I couldn't care less about the ground. I'd like to remain here as long as possible, or return here as often as I could. Water and air are my elements. There and then I would give everything for exchange for this feeling.O pár minút sa dostávame na úroveň oblakov a o pár ďalších minút sme nad ňou. Nádhera! Milujem to tam! Kombinácie neopakovateľných tvarov a farieb nemajú konca kraja. Každých pár minút je obraz úplne iný a ešte fascinujúcejší ako predtým. Za okienkom svietia všetky odtiene bielej a belasej.
/
After few minutes we are reaching the clouds level and after another few minutes we are above it. Amazing! There are endless combinations of unique shapes and colours. The view changes every couple of minutes and it is even more fascinating that the one before. There are all shades of white and blue glowing outside the window.


Zapadajúce slnko postupne dodáva oblakom okrový nádych.
/
Gradually, the setting sun lends the clouds an ochre tint.Až napokon zmenia fyzikálne zákony svetla svet nad oblakmi na neopísateľné kombinácie posledných zvyškov modrej s celou škálou odtieňov červenej a žltej.
Ospravedlňujem sa všetkým romantikom za zapletenie fyzikálnych zákonov do kolekcie nádherných obrázkov oblakov. Sú to však práve ony, ktoré nám umožňujú vidieť túto nádheru. Fyzika je v mnohých smeroch nádherná veda (povedala politologička ;) ...a fyzici, ktorí nedopatrením zablúdili na tento blog jej teraz dali za pravdu ;) a rôzne farby neba sú jedným z nich.
/
The physical laws of light eventually change the world above the clouds to the indescribable combinations of the last remnants of blue with the whole range of reds and yellows.
I apologise to all romantics for engaging of physical laws into the collection of wonderful pictures of clouds. But these are the ones that allow us to see the beauty. The physics is in many ways a beautiful science (said Political Scientist ;) ...and physicists who by chance happened to visit this blog, agreed with her ;) and different colours of haven are one of them.Samotné lietanie sa riadi ďalším množstvom fyzikálnych zákonov, ktoré tu teraz ale naozaj nejdem opisovať. Sľubujem ;) Poďme radšej ďalej naháňať oblaky priamo smerom k zapadajúcemu slnku.
/
Flying itself is ruled by plenty of other physical laws which I am not going to describe here. I promise ;) Let's rather chase on the clouds straight to the setting sun.Nechcem sa vrátiť na zem.
/
I don't want to get back to the ground.


Stále sa nechcem vrátiť na zem.
/
I still don't want to go back to the ground.
Svetlá Azúrového pobrežia sú priamo pod nami.
/
Lights of the French Riviera are right below us.


Pri posledných lúčoch zapadajúceho slnka klesáme na pristátie.
/
On the background of the last rays of sunset we are descending for landing.


Svetlá nočného Toulouse a zvyšky západu slnka v pozadí. Do pristátia v nočnom meste zostáva už len pár minút. Pristátie už pre mňa z pohľadu pasažiera nie je až také fascinujúce ako vzlet. Samozrejme s výnimkou možnosti vidieť svoju destináciu ako na dlani. Som si však istá, že pri pohľade z pilotnej kabíny, by mu mohlo pristátie (a zvlášť to nočné) smelo konkurovať.
/
Lights of Toulouse in night with remnants of the sunset in the background. There are only few minutes left to the landing in the night city. To me, as a passenger, the landing isn't that fascinating as take-off. Of course, with the exception of the chance to view the destination lying open. However, I am sure that the view of landing (and especially the night one) from the cockpit, could boldly compete with the feelings at the take-off.


To je zatiaľ všetko a teším sa, že vás na mojom blogu uvidím čoskoro keď budem opäť v oblakoch.
/
That's all for now and I am looking forward to see you soon when up in the air again :)


No comments:

Post a Comment